Kurumsal Performans Koçluğu

Günümüzde Bilişim teknolojileri ve Güvenlikten sonra tüm dünyada en hızlı gelişen ve büyüyerek yerleşen meslek dalı “Koçluk”tur.

 

Koçlukta, Performans Koçluğu Kozmoenergetika ile birlikte kullanmaktayız. Bu doğrultuda kişiyle yaptığımız kimya seansın yanı sıra gerekli tetkiklerin yapılmasından sonra koçluğa hizmeti vermeye başlıyoruz. Düzenli koçluk seanslarıyla beraber veya ayrı (kişinin ihtiyacına göre) uygun enerji frekansları kullanarak daha hızlı, derin, etkili ve kalıcı çözümler üretmekteyiz.

 

 1. ROI (Return on Investment) Yatırım Getirisi

Iş yapmanın temel amacı para kazanmaktır. Tasarlanan tüm projelerde verimliliği arttırmak ve/veya giderleri azaltmak yoluyla daha fazla para kazanmayı hedefliyoruz.  Kurumsal Koçluk, performansı geliştirmeye yönelik bir proje olduğuna göre, hem yapılması için harcanan bütçe ve zamanı hem de yapıldığı takdir de edinilen kazanımları ölçmek gerekmektedir.

 

 • MatrixGlobal LLC tarafından, Strateji ve Teknoloji Danışmanlığı alanında faaliyet gösteren Booz Allen Hamilton firmasında yapılan bir maliyet analizi sonucuna göre Koçluk için yatırılan her 1 $’ın geri dönüşü (ROI) 7.90 $ Koçluğa yatırımın geri dönüşü ise %529’dur.
 • Manchester INC tarafından Fortune 1000 şirketlerinde çalışan ve koçluk hizmeti alan 500 yönetici üzerinde yapılan araştırmaya göre, Koçluk için yapılan yatırımın geri dönüşü (ROI) maliyetin 5.7 katıdır.
 • Hay group tarafından Fortune 500 şirketlerinde yapılan araştırma sonucunda, Fortune 500 şirketinin %40 Üst düzey Yönetici Koçluğu standart liderlik gelişim sürecinde yer almaktadır. Koçluk almayan kişilerde terfi oranı %15 iken, koçluk alan kişilerde terfi oranı %40’lara varmaktadır.

 

 1. Performans Koçluğu neticesinde çalışanlarda artış kaydedilen noktalar;
 • Kendini tanıma, yönlendirme ve yönünü bulma
 • İş ve özel hayat arasında denge ve kalitelerinde artış
 • Yaratıcı düşünme ve çalışma düzeni edinme
 • Aidiyet duygusunun yaratılması, İş tatmini
 • Müşteri odaklılık, daha iyi müşteri ilişkileri
 • Kurum içerisinde iletişim ve motivasyon

 

 1. Yöneticiler için artış kaydedilen hususlar;
  • Takımla daha sağlam ve yapıcı ilişkilerin kurulması
  • Takımı iyi tanıma ve olası durumlara hazırlıklı olmak
  • İnsan kaynağını kullanımı konusunda gelişme
  • Planlama Yapmak, mesleki gelişim ve yaratıcı girişimler gibi konularda daha fazla zaman ayrıma