Performans Koçluğu Nedir?

Koçluk Nedir?

Kelime olarak Koç (Coach) birini bir yerden bir yere götürmek demektir.

Koçluk; istenen ve belirlenen performansa ulaşabilmek için Koç (Coach) ve Danışan (Coachee) arasında belirlenen bir gelişim ilişkisi ve planıdır. Koçluk; kişilerin gerçekte sahip oldukları potansiyellerini ortaya koyarak, ulaşılabilir ve ölçülebilir hedeflere ve olasılıklara odaklanan bir öğrenme ve gelişme sürecidir.

Koçluk ilk olarak 60’lı yıllarda organizasyonel gelişim çalışmalarının önemli bir parçası olarak başladı. Ancak 80’li yıllarda profesyonel koçlar yetişerek daha geniş kitlelerin de yaralanabileceği bir biçim kazandı. Türkiye’de son yıllarda hızla yayılan bir yöntem olarak çoğunlukla Sporcu, Yaşam, Öğrenci, Aile, İlişki adlarıyla farklı şekillerde gelişmek isteyen herkese sunuldu.

Koçluk Nedir?

Sağlık, Başarı ve Mutluluk, Beden – Zihin – Ruh üçlünün sağlığı, yaşam enerjisinin üçü arasında doğru bir biçimde akması ve yine bu üçlünün sürekli ve doğru bir iletişime sahip olması sonucunda elde edilebilir.

Tıp dünyası yıllarca bedeni en ince ayırtısına kadar inceledi. Ancak yıllardır zihin – beden arasındaki bağlantıyı araştırırken fark etti ki bu bağlantı sandığımızdan çok daha güçlü ve inanılmaz etkilere sahiptir.

Özellikle son yıllarda duygu ve düşüncelerin bağışıklık, Sindirim, Boşaltım, Sinir, Solunum, Üreme, Lenf hatta ve hatta İskelet sistemimiz ve tüm fiziksel bedenimizi somut bir biçimde etkilediği sayısız testle ispat edilmiştir. Düşünceler ve ondan doğan duygular olumlu veya olumsuz bedenimizi etkiler.  Sağlıklı ve dengeli bir yaşam Beden-Zihin-Ruh üçlüsünün dengede olmasıyla mümkün. Bu üçlü dengede ise:

  • Yaptığımız herşeyden zevk alırız
  • Çevremize anlayışlı ve sevecen davranırız
  • Kendimize ve bedenimize sevgi ve saygıyla bakıyoruz.
  • Yaşam amacımızın farkına varıp, yaşama anlam katıyoruz.

Bu üçlünün dengesi ve sürekli iletişimi her hangi bir şekilde engellenirse, öncelikle zihinsel karışıklık, daha sonra duygusal karmaşa ve boşluğa ve en sonunda fiziksel bedende etkiler görülmektedir.