Coaching Game – Points of You / Takımlara Özel Performans Geliştirici

Coaching Game – Points of You / Takımlara Özel Performans Geliştirici

The Coaching Game –  Dünyanın her tarafında bireylerin, profesyonellerin ve kurumların kullanacağı ilham veren oyunlar yaratır.

Points of You; hayatımıza dair birçok konuyu oyun yoluyla ele alan ve güçlü iç görü ve sonuçlar yaratan ödül almış bir araçtır. 2006’dan beri 18 farklı dilde, 147 ülkede 200.000 den fazla eğitmen/fasilitatör aracılığıyla  1.000.000 kişiye ulaşmıştır.

Bu interaktif workshop, katılımcılarına; düşünme, iletişim kurma ve eyleme geçmelerini kolaylaştırmak için etkili bir biçimde kullanılmakta ve harika sonuçlar vermektedir.

Kimler faydalanabilir?

Bireyler ve profesyoneller; koçlar, eğitmenler, terapistler, psikologlar, danışmanlar organizasyonlar; İK yetkilileri, yöneticiler, liderler

Oyunun Genel Amacı:
Sayısız bakış açısı geliştirmek, eski düşünce kalıplarını kırmak, gelişim ve pozitif değişim sağlamak için yeni olasılıklar yaratmak, farkındalığı geliştirmek

Çalışılabilecek Konular:
– Önem ve Anlam
– İlişkiler
– Verimlilik ve Performans
– İş ve Kariyer
– Etkin Liderlik

Oyun Kategorileri:

Buzları Kırmak. Bu aktivitenin amacı; gerilimi kaldırmak, ortak bir paylaşım zemini yaratmak, kurum kültürünü yeni üyelere tanıtmak, katılımcıların grup içindeki rolünü yeniden inceleyip tanımlanmasını sağlamak, mevcut bariyerlerin kırılması, hep birlikte yeni departman hedefleri belirlemek ve sohbeti paylaşmaktır. 5 – 25 kişi katılabilir.

Foto albüm çalışması. Bu oyunda amaç; liderlik  yetkinliklerimizi, vizyonumuzu ve grup hedeflerimizi netleştirmek, grup hedeflerini istenilen çıtaya göre revize etmek, bakış açımızı geliştirmek ve derinleştirmek, mevcut grup dinamiğinin avantaj ve dezavantajlarını incelemesine yardım etmektir. Katılımcı sayısı serbesttir.

Grup Yap-Boz Çalışması. Bu en dinamik süreçlerinden  biri olup iş yaşamında ekiplere, yönetici ekiplerine , liderlik gelişiminde uyarlanabileceği gibi, aileler, çiftler, ergenler hatta çocuk grup çalışmalarına bile adapte edilebilir. Süreç, grup içindeki bireylerin düşünce tarzına, davranışına ayna tutarken, grup dinamiğini de izlemenize yardımcı olur. Bu süreçte, katılımcılar derin ve önemli konuları meydan okuma olmaksızın, eğlenceli ve yaratıcı bir şekilde ele alabilirler. 6 – 25 Kişi katılabilir.

Takım Olma. Konu sıradan gibi görünse de önemi her gün daha fazla vurgulanmaktadır. Takımın kompozisyonunu gözden geçirip, Kolektif sorumluluğun hatırlanması, her bir üyenin takıma kattıkları  ve takımdan ihtiyaç duyduğu desteği belirlemek adına etkili bir çalışmadır. 8-15 kişi katılabilir.

Çatışma Yönetimi. Her grupta farklı üyelerle beraber, farklı geçmişler/tecrübeler, farklı düşünme biçimleri ve pek tabii farklı inançlar söz konusudur. Bütün bunlar zaman zaman çatışma yaratarak işletmedeki tansiyonu yükseltmektedir. Bu çalışma; takımda farkındalık geliştirerek mevcut farklılıkları daha geniş bir perspektif oluşturarak , daha derin ve kapsamlı bir iletişimle herkesin kendini özgürce ifade edebilme şansı vererek avantaja çevirme üzerine kuruludur. 8-14 kişi katılabilir.

İşbirliğin Planlanması. Son derece dinamik bir süreç  olup, gelecek projeler üzerinde çalışma biçimini geliştirmek üzerine kuruludur. Bu çalışma takım oluşmadan evvel, bireylerin amaçlarını, çekincelerini ve prensiplerini ortaya koymaları hedeflenmektedir. 2-15 Kişi katılabilir.

Örneğin; 2 veya daha fazla kişi şirket kurmak ister, farklı profesyonel takımların üyelerinin yeni bir proje üzerinde süreli/süresiz çalışması, Bir yöneticinin asistanıyla beraber çalışma düzeninin kurulması, bir grup öğrencinin bir evi paylaşması ve genel kurallar oluşturması, 4 ailenin beraber seyahat etmesi ve ortak büyük bir ev kiralayıp süreli konaklaması, bir grup öğrencinin futbol vs takımı kurması

Değişim Yönetimi. Dıştan içe değişim rüzgârları esince, doğal olarak kendimize reaktif pozisyonlar seçer, kriz yönetimi moduna geçeriz zira bu tarz değişimi kontrol dışı, bir nevi düzen bozucu, işleri aksatan bir etken olarak görmekteyiz. Ancak herhangi bir nedenle değişim zamanının geldiğini görüp, içten dışa değişimi planlarsak, kontrollü ve büyümeye yönelik programlayabiliriz. Buradaki kilit nokta değişim ihtiyacını belirlemektir. Bu sayede, mevcut fırsatları görüp bilinçli bir şekilde görev paylaşımı yapabilme şansına sahip olacağız. Kişi sayısı bağlayıcı serbesttir.

Bireysel çalışmalar;
Kendimle randevu. En son ne zaman mola verip işlerin nasıl gittiğini makrodan izlediniz? Hayatınızda şu anda ne iyi gidiyoru sormanın yanı sıra, nelerin iyi gitmediği, nedeni ve nasıl olmasını arzu ettiğiniz, aradaki engelleri nasıl aşabileceğiniz gibi sorular sorabilirsiniz.
Ayrıca X konuda neleri iyileştirebilirim? Çalışanlarla (ast, eşit, üst) ilişkilerim nasıl? Parayla ilişkim nasıl? X ile olan ilişkimde sorun nerede? Nasıl aşabilirim? konusunda çalışılabilir.

Özgün Liderlik.  “Özgün Liderlik”, kişinin geçmişini gözden geçirmesi, en verimli ve en zor zamanlarının hatırlanması için kendisini teşvik eder zira liderlik tarifi kişiye göre ve işletmenin ihtiyacına göre farklılık göstermektedir. 5-15 kişi katılabilir.

Süreçlerden çıkan ana iç görülerin ve odak noktaların üzerinde çalışarak gelecek 24 saat, gelecek hafta ve önümüzdeki aylar içerisinde gerçekleştirecek eylem planları oluşturmak için katılımcılara destek verilmektedir.

Yorum yap